ZKO 674 Červený Kostelec-Špinka

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Historie

Historie ZKO 674 Červený Kostelec - Špinka:

 
Chcete-li se dozvědět něco z historie ZKO Červený Kostelec - Špinka, musíte nutně začít ve Rtyni v Podkrkonoší. Ptáte se proč?
 
Protože právě tam se v 70. letech začala tvořit parta "pejskařů ". Ti také založili z kraje roku 1975 organizaci, která měla název Klub kynologů ve Rtyni v Podkrkonoší a spadala pod tehdejší Svazarm. Najdeme zde jména: Farský, Bayer, Matýska, Záborský, Hetfleiš, Král, Farská, Šourková, Jindrová, Winterová atd.
 
V témže roce, tedy v r. 1975 se také začíná budovat ve Rtyni , v lokalitě "Za kanálem", první cvičiště.
A protože v této době v Červeném Kostelci podobná organizace nebyla (s vyjímkou málo početného KK Bohdašín), dojížděli sem i psovodi z Červeného Kostelce. Důvodem byla výhodná poloha pro spojení
vlakem. Nebylo vyjímkou vidět ráno v 7.05 na nádraží v Č.Kostelci 10-15 psovodů se psy. Po roce 1989, již za předsedování J.Prokopa, bylo cvičiště včetně klubovny vykoupeno do soukromého vlastnictví.
 
Nastává "doba rozmachu". Jsou pořádány populární "Velikonoční poháry". Začíná se cvičit také podle mezinárodního zkušebního řádu IPO a německého SchH. Jsou vyškoleni noví figuanti (Míl, Prokop, Nymš). Psovodi se zúčastňují řady závodů v kraji, zajímají se o nové výcvikové trendy.
Kostelečtí psovodi již tvoří drtivou většinu. Z této doby jen namátkou další jména: Ing.Řezníčková,
Prokopová, Červíčková, Schánělová, Franc, Slivka, Házová, atd. Postupem času ale začíná být jasné, že vyhlášený "Rtyňský cvičák" přestává vyhovovat. Důvodů je několik. Nové trendy výcviku vyžadují větší a rovné plochy. Zejména cviky obrany se již neprovádějí v lese, ale na ploše velikosti stadionu. Dalšími problémy jsou např. špatná, a v zimě neudržovaná přístupová cesta, dlouho ležící sníh, privatizace okolních pozemků apod. Přibližně od roku 1997 tedy dochází k oslabování členské základny, až kolem roku 2000 cvičiště ve Rtyni přestává fungovat úplně. Mezi posledními zůstávají ve Rtyni Nymš a Deniger.
 
Ti také zakládají v roce 2002 novou Základní kynologickou organizaci ČERVENÝ KOSTELEC - ŠPINKA (dále jen ZKO). Jedná se tedy vlastně o nástupnickou organizaci ZKO Rtyně.
Nový cvičák vzniká na soukromém pozemku M.Denigera, u příjezdové cesty k firmě Tesmen, v polích za rybníkem Špinka. Kupuje se "buňka", stěhují se kotce a vybavení ze Rtyně. Vše zatím finančně "dotuje" z vlastní kapsy P.Nymš.
Po rozpačitých začátcích se začíná organizace rozrůstat. Ze Rtyňské "staré gardy" se vrací na cvičák také manželé Prokopovi. Hrstka psovodů začíná obrážet závody v kraji s poměrně slušnými výsledky.
V roce 2004 se konečně daří prodat bývalé cvičiště ve Rtyni a ze zbytku financí je tak možno dovybavit cvičák v Kostelci

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.